Zmiana hasła użytkownika WordPress za pomocą wp-cli

Czasem może się przydać opcja zmiany hasła dla użytkownika z linii komend.
Po prostu wydajemy polecenie:

wp user update USERNAME --user_pass="PASSWORD"

Dodaj komentarz

Ta strona jest napędzana
przez tuxblog.pl